line decor
  
line decor

 
 

P R O B I O T I K O S

Inleiding
Probiotiks zijn bacteriën die een gunstige invloed hebben op de gezondheid van degene die ze inneemt.
Om zo efficiënt mogelijk te zijn moeten ze autochtoon zijn en eigen aan de colon, in voldoende hoeveelheden worden ingenomen en weerstaan aan de maagzuren.
De meest bestudeerde zijn de Lactobacillen en de Bifidobacteriën ; zij worden als « veilig » beschouwd door de FDA.
Deze bacteriën worden ook “lactische bacteriën” genoemd wegens hun capaciteit om lactase te produceren die de vertering van lactose toelaat.

De darmen
1. De Spijsvertering.
Deze begint in de mond en de maag en gaat verder in de darmen
Daar worden de vertering producten en het merendeel van de vitamines opgenomen.
Opdat deze processen optimaal zouden verlopen moeten de darmen «  in goede gezondheid » zijn, want het is niet wat verteerd wordt die voedt maar hetgeen wordt opgenomen.
Bij de mens vertegenwoordigen de darmen ongeveer 400 m² absorptieoppervlakte dank zij de intestinale vochtigheid die ze bevat en bestaat uit 10 miljoen villositeiten ( elkeen bestaande uit 10.000 cellen ) in dewelke de intestinale flora zich bevindt ( 1014 bacteriën per gram intestinale inhoud ).

2. Het « barriere effect « 
Het is primordiaal de belangrijkheid van de 3 intestinale flora te begrijpen :
De residente flora, verworven door de geboorte vanaf de eerste contacten met de buitenwereld ( gezien bij de geboorte de darmen steriel zijn ) en vastgezet in de muskuscellen van de intestinale villositeiten blijven aanwezig gedurende het hele leven.
Ze kan worden beschadigd door ziekte, inname van geneesmiddelen ( antibiotica, corticoids, chemotherapie,… ) stress et ouderdom maar kan worden gestimuleerd door de 2 andere flora.
De intermediaire flora, steeds in vernieuwing wegens verworven door kweek, de levenswijze, de voeding en min of meer vastgezet op de intestinale villositeiten, in de nabijheid van de muskuscellen.
Het is diegene die de voorbijgaande flora verhinderd ( cfr infra ) om in de darmen te blijven en die de bescherming garandeert tegen infecties door exogene kiemen. Deze “bescherming”, dit “barriere-effect” dat wijzigt naargelang de voedingswijze, verhinderd de pathogene kiemen te vermenigvuldigen, dominant te worden en ziektes te veroorzaken.
De voorbijgaande flora, dagelijks ingenomen via de voeding en de omgeving, dus zeer variabel, bestaat uit goede en slechte bacteriën, virussen enz, die van voorbijgaande aard zijn maar de 2 andere flora kunnen wijzigen.

3. De  Immuniteit.
De darmen bevatten het grootste lymfoïde  weefsel van het gestel omdat het meer dan 85% immunitaire cellen bevat, het intestinale immuniteitssysteem.

4. Vitamines.
In de darmen worden dank zij de goede bacteriën de vitamines B6, B8, B9, B12 en K2 aangemaakt, noodzakelijk voor het organisme.

Tot besluit kunnen we stellen dat, enerzijds, de darmen de noodzakelijke voedingsstoffen opnemen en anderzijds ons beschermt tegen schadelijke stoffen van buitenaf ( virussen, bacteriën… ) door het barrier-effect van de intermediaire flora en uiteindelijk verantwoordelijk is voor onze immuniteit via de lymphoidale weefsels die ze bevatten.

PROBIOTIKOS is:

Uitgekozen bacteriën wegens hun weerstand aan maagzuren
Bacteriën met bewezen efficiëntie
Capsules met voldoende hoeveelheid bacteriën,
Vries gedragen bacteriën en dus levensvatbaar
Bacteriën eigen aan de darmen,
Een 100% natuurlijk product.

=> Een betrouwbaar en efficiënt product.

 

 

 

 

 

 

 
 

Het evenwicht tussen de goede en slechte bacteriën is dus essentieel om te leven in goede gezondheid en zodoende is de gezondheid van de mens en dier afhankelijk van de gezondheid van de intestinale flora.


 
 
 

Probiotiks
Hoe werken de Probiotiks ?
De Probiotiks zijn goede bacteriën die na opname door mens of dier, in de  darmen terechtkomen, deel uitmaken van de voorbijgaande flora en positief de residente en intermediaire flora beïnvloeden, en aldus het « barrière-effect » tegen pathogene verzekeren en toelaten aan de residente flora zich te herstellen of in stand houden.
Efficiënt dus omdat de opname van Probiotiks de darmen toelaat optimaal te functioneren en dus mens en dier in goede gezondheid te houden.

Anderzijds is aangetoond dat de inname van bepaalde probiotiks vanaf de geboorte en zelfs tijdens de zwangerschap positieve invloed hebben op de ontwikkeling van een goede intestinale flora, verworven voor het leven.

Het is belangrijk te onderlijnen dat, om efficiënt te zijn, deze goede bacteriën levensvatbaar moeten zijn ( om de naam Probiotiks te mogen dragen ), moeten weerstaan aan maagzuren (om levend in de darmen terecht te komen) regelmatig worden ingenomen en in voldoende hoeveelheden.

Er bestaan meerdere essays, studies, publicaties waar me de positieve effecten van Probiotiks kan lezen.